Ngày 13 tháng 5 năm 1992, Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) bắt đầu được truyền xuất ra công chúng. Kể từ đó, 13 tháng 5 hàng năm trở thành ngày kỷ niệm của các học viên Pháp Luân Đại Pháp trên toàn thế giới. Những lời chúc mừng ngày Pháp Luân Đại Pháp thế giới như hoa nở rực rỡ khắp năm châu.

30 năm Pháp Luân Đại Pháp đã hồng truyền đến hơn 100 triệu người thuộc 114 quốc gia trên thế giới. Họ đều nhận được những điều kỳ diệu từ khi tu luyện Đại Pháp.