Bí ẩn khoa học

Tâm thiện lương hóa hung thành cát

13/06/22, 08:10
Tâm thiện lương hóa hung thành cát
(ảnh minh họa: tenor.com).

Một câu chuyện nói về một ông vua có tâm vì dân vì nước mà vượt qua kiếp nạn, hóa hung thành cát

Theo Sử Ký ghi chép, thời kỳ Xuân Thu, năm thứ 37 thời Tống Cảnh Công, đã phát sinh một hiện tượng ‘Huỳnh hoặc Thủ Tâm’. Tức là sao Hỏa di chuyển đến gần 3 ngôi sao Tâm Túc. Đây được cho là điềm rất xấu, đó là biểu hiện của binh đao loạn lạc, chết chóc tai ương nơi nhân gian. Hiện tượng này cũng đã gây ám ảnh nhiều vương triều trong lịch sử Trung Quốc.

Đương thời, Thiên tử nhà Chu phân chia cho mỗi chư hầu cai quản một vùng đất. Mỗi vùng đất đó đều tương ứng với một ngôi sao. Vừa hay sao Tâm lại ứng với Tống quốc, mà lúc đó do Tống Cảnh Công làm vương chủ.
Thấy điềm báo như vậy, Tống Cảnh Công không thể không lo lắng. Ngày hôm sau ông liền tập hợp các bá quan trong triều để hy vọng tìm được biện pháp hóa giải kiếp nạn này.

Vị vua vì dân vì nước

Lúc đó có một vị chiêm tinh gia có tên là Tử Vi bước lên thưa: “Huỳnh Hoặc Thủ Tâm” này là một hiện tượng mang điềm báo rất xấu. Sao Tâm này đối ứng với địa phận của Tống quốc. Điều đó có nghĩa là quân chủ sẽ gặp sự nguy hiểm đến sinh mệnh. Nhưng đại vương vẫn có thể tránh được tai họa này bằng cách làm lễ di thuật, đem cái họa nạn này chuyển lên thân một người cận kề với đại vương, đó là tể tướng.

Vị vua vì dân vì nước
(ảnh minh họa: holidify.com).

Tống Cảnh Công nghe xong lập tức đáp: “Không thể được, không thể được. Tể tướng là đại thần trụ cột của quốc gia, như chính là cánh tay của ta, cũng giống như tương trợ toàn bộ hành động của cơ thể. Vậy ta làm sao có thể để ông ấy chịu nạn?”.

Một niệm thiện thấu trời xanh

Nghe vậy Tử Vi lại tâu: “Vậy thì bệ hạ hãy đợi đến giờ ngọ 3 khắc của một ngày, bệ hạ lên Linh đài tế trời, xin chuyển cái họa cho bách tính. Tống Cảnh Công nghe xong liền nói: “Khanh đùa ta cái gì vậy Tử Vi? Khanh xem, nếu bách tính đều chết cả rồi, thì ta còn làm quốc vương làm gì nữa? Hơn nữa thân là quốc vương thì cần phải dùng nhân ái để chăm lo cho bách tính. Ta sao có thể để bách tính chịu tội, chịu nạn đó được”.

Tử Vi ngẫm nghĩ một hồi rồi đáp: “Vậy thì bệ hạ có thể chuyển thành mùa màng năm nay bị thất thu thì cũng có thể qua được nạn này”. Tống Cảnh Công nghe vậy lại càng tỏ thái độ không vừa lòng và nói: “Mùa màng thất thu, ắt có nạn đói, vậy thì dân chúng sẽ lâm vào cảnh thê lương. Vì mạng sống của một mình quả nhân mà lại làm hại đến bách tính, ta sao có thể xứng làm vương chủ?”

Nhà vua nói tiếp: “Khanh không cần nói nữa, như vậy cũng là đã an bài của thiên tượng. Tất cả tai họa đều sẽ là mình ta gánh chịu, chỉ cần cuộc sống của bách tính được tốt, thì quả nhân cũng không tiếc mạng này. Ta quyết định sẽ không cần các khanh nghĩ thêm biện pháp”.

Tâm thiện lương thấu được Trời xanh

Tử Vi nghe nhà vua Tống Cảnh Công nói xong vô cùng cảm động cùng các đại thần bái tạ và nói: “Đại vương thà một mình chịu nạn mà không nỡ chuyển cái họa này cho thần dân. Đức hạnh này quả thực rất to lớn, nhất định sẽ thấu tỏ thiên đình. Do vậy hạ thần thiết nghĩ, thượng đế không những sẽ miễn hoạ cho đại vương mà còn gia tăng thêm thọ lộc”.

Tống Cảnh Công hỏi Tử Vi: “Làm sao ông có thể khẳng định như vậy?” Tử Vi đáp rằng: “Các Thần tuy ở nơi chí cao, nhưng lại có thể nghe được những âm thanh cực nhỏ nơi trần gian; có thể biết tường tận được mọi sự việc ở nơi đây. Vừa rồi đại vương đã nói ra 3 điều của một người thiện lương; vì người khác mà hy sinh bản thân mình. Đó cũng chính là tâm lượng lớn lao của người làm vương. Điều này hẳn trời cao đã thấy tỏ và chắc chắn sẽ ban phúc cho đại vương.”

Tử Vi nói tiếp như khẳng định: “Hạ Thần xin đại vương theo dõi. Tối nay Huỳnh Hoặc Sao sẽ di chuyển ra xa sao Tâm cách 3 xá. Một xá có thể hành 7 sao, một sao ứng với một năm, ba bảy là hai mươi mốt. Như vậy đại vương nhất định có thể kéo dài thêm 21 năm thọ mệnh. Tối nay đại vương có thể phái người quan sát thiên tượng. Nếu như Hỏa tinh không rời đi, thần nguyện xin nhận tội chết”.

Thiện tâm cảm động trời xanh, hóa hung thành cát

Tối hôm ấy, các thái sử quan cùng Tống Cảnh Công quan sát Hỏa tinh. Phát hiện Hỏa tinh quả nhiên di chuyển ra khỏi sao tâm 3 độ; rời khỏi phạm vi của sao Tâm đúng như lời của Tử Vi nói.
Vua Tống Cảnh Công sau đó đúng là đã kéo dài thêm tuổi thọ 21 năm và tại vị 64 năm. Trong suốt quá trình tại vị, ông đều lấy những điều nhân nghĩa; những điều thiện lương để trị quốc an dân, tôn kính lời dạy của Lão Tử và Khổng Tử. Bách tính nhờ đó mà được an cư, thiên hạ thái bình.

“Hóa hung thành cát” chính là từ một người có đức lớn mà hóa giải được tai họa và được Thần Phật ban phước lành.

Theo Tinh Hoa

x