TRUNG THU VỌNG NHỚ THẦY

Con lặn lội đã qua trăm ngàn kiếp

Đá mòn dưới chân gối mỏi khuỵu dần

Tìm Chân Đạo tìm hoài sao chẳng thấy

Dáo dác hỏi người, Chân Sư nơi đâu?

Chốn nhân gian khắp nẻo đã bước vào

Rồi bước ra cúi đầu lòng tuyệt vọng

Chân Sư nơi đâu? Chân Pháp ở chốn nào?

Sư phụ ơi! Sư phụ!

Con lưu lạc trong hồng trần lâu quá

Muốn tìm về mà “Quê hương” ở đâu?

Ngày Đắc Pháp là ngày con tỉnh giấc

Cơn mê dài được Người gỡ bỏ cho

Được bước lên thang Thầy dựng sẵn trước nhà

Và con biết đường về không xa nữa

Con xin lỗi! Con ngu ngơ mê muội

Nên khiến Người vất vả vớt con lên

Đại Pháp đắc Thân Tâm đều được đắc

Con nguyện lòng không thoái chí chùn chân

Nay lại đến tiết Trung thu Tháng Tám

Ánh trăng vàng rải khắp những miền xa

Tết đoàn viên nhớ Ân Sư cứu độ

Mong mỏi ngày Sư – Đệ cũng đoàn viên

Sư phụ ơi! Sư phụ!

Đệ tử xin cảm tạ, cảm tạ từ ân hồng đại của Người!

- Tác giả: Nguyễn Kim Oanh -

在越南河內-2023年中秋節