Thông thường người ta chỉ buông bỏ thứ tốt khi có một thứ khác tốt hơn rất nhiều. Đó cũng là câu chuyện của bác Hoàng Văn Phúc (sinh năm 1944, hiện đang sinh sống tại thị xã Cửa Lò, Nghệ An), một người từng du học và có nhiều kiến thức về kinh dịch, phong thuỷ…Giờ đây bác đã bước vào tu luyện Đại Pháp. Đó là cách nhà chiêm tinh đã cải biến vận mệnh của mình.