Nếu có một phương pháp giúp bạn khỏi bệnh, bạn sẽ thầm biết ơn cuộc đời đã mang đến cho mình cơ hội và may mắn. Sau đó, bạn mong muốn đem điều tốt đẹp đến cho nhiều người khác nữa cũng đang trong cơn hoạn nạn, để họ được thụ hưởng lợi ích tốt lành. Đó là lý do vì sao những câu chuyện người thật việc thật được sẻ chia, như hạt bồ công anh theo gió đi muôn nơi.

Lời Cảm Ân số 20 là câu chuyện "Liệt 2 chân ngồi xe lăn đã đứng dậy được sau 11 ngày tập Pháp Luân Công" của chị Nguyễn Thị Mai Tuất, thành phố Vinh (Nghệ An).