Khi bị người khác vu khống và nhục mạ, con người thường nổi giận căm ghét và trả thù kẻ muốn hãm hại mình. Đức Phật có thể bình tâm bỏ qua, từ bi đối đãi thương xót cho họ. Bởi vì Ngài có trí huệ sáng suốt, nhìn thấu Nhân Quả.
Chúa Jesus bị các thầy tế và trưởng lão Do Thái ghen ghét, vu khống, hãm hãi và bị đóng đinh lên cây thập tự giá. Khi ngài gần như ngạt thở do kiệt sức, đau đớn bởi những vết thương, ngài vẫn cầu xin Thiên Chúa tha thứ cho họ. Bởi vì họ không biết mình đang làm việc xấu.
Chỉ những ai đã thấu tỏ những Pháp lý và quy luật của vũ trụ, người đó mói có thể quên đi bản thân mình trong khổ nạn mà xót thương cho kẻ khác.