Họa sĩ Nguyễn Minh Nam, sinh năm 1978. Anh sinh ra và lớn lên tại thành phố Bắc Ninh, trong một gia đình có truyền thống về hội họa. Bố anh là họa sĩ Minh Châu chuyên vẽ tranh truyền thần; bác ruột là họa sĩ Minh Đạt chuyên vẽ tranh truyền thần và vẽ tranh nghệ thuật. 

Nhờ tu luyện Pháp Luân Công, tư duy sáng tạo nghệ thuật của họa sĩ Nguyễn Minh Nam đã thay đổi rất nhiều, mang nhiều tính tích cực hơn. Anh chia sẻ: "Đắc Đại Pháp, điều may mắn trong đời tôi".