Nếu một ngày nào đó trên hè phố, có những người chưa quen biết tìm đến chúng ta và đưa những tờ giấy, bông hoa sen nói về Pháp Luân Công, bạn sẽ ứng xử thế nào? Bạn vui vẻ đón nhận hay thấy phiền hà; bạn trân trọng hay coi thường họ; bạn tin tưởng hay còn bối rối, ngờ vực họ có ý đồ không tốt? Hẳn sâu thẳm trong mỗi người có suy nghĩ của riêng mình; nhưng còn một điều mà chúng ta có thể đều phân vân: Những người này là ai? Động lực nào khiến họ tìm đến mọi người để nói về Pháp Luân Công một cách nhiệt thành như vậy?

Mời quý vị thưởng thức câu chuyện người thợ mộc vượt 1.200km để nói lên sự thật.