Buông bỏ sân hận sau 26 năm chung sống không hạnh phúc là câu chuyện của cô Vũ Thị Phương sống tại ngõ 20 Quán Thánh, phường Bình Hàn, Tp. Hải Dương, số điện thoại 0346 929 641.