"Bán hàng trung thực nhờ chiểu theo Chân Thiện Nhẫn" là câu chuyện của chị Trần Thị Phượng Hằng, 30 tuổi, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, số điện thoại 0837788889.

Kính mời Quý vị xem video và thưởng thức thêm những câu chuyện khác tại các kênh chính thức của Nguyện Ước:

✿ GanJingWorld: https://www.ganjingworld.com/channel/1fq7nc7t0896fBeFnKkNEwz4y1fm0c  

✿ Website: https://nguyenuoc.nethttps://nguyenuoc.com  

✿ YouTube: https://youtube.com/NguyenUoc 

✿ SafeChat: https://safechat.com/channel/2773032709949325312 

✿ Fanpage: https://www.facebook.com/HoanThanhNguyenUoc 

Trân trọng!