Nhan Chi Thôi vào thời Bắc Tề có nói trong “Nhan thị gia huấn” rằng: “Ở cùng với người lương thiện cũng giống như vào nhà trồng toàn cỏ chi và cỏ lan (chỉ sự cao thượng); lâu ngày rồi cũng tự tỏa mùi hương”. Trong cuộc sống, nếu có thể kết giao được với những người phẩm hạnh đoan chính, nội tâm lương thiện cũng giống như là bước vào một căn phòng ngập tràn mùi hương; lâu dần cũng sẽ trở nên cao quý như họ. Những người đáng trân quý này có thể khiến những mâu thuẫn, khó khăn tự hết. Mỗi người từ khi sinh ra đã có khí chất của riêng mình; nhưng ở lâu với người tàn ác thì dần dần cũng trở nên cay độc; kết giao với người lương thiện thì lâu dần cũng sẽ hòa ái giống họ. 4 kiểu người đáng trân quý mà nếu kết bạn cùng sẽ cảm thấy mình thật may mắn.