Nếu bạn có mặt tại Canada vào những ngày tháng 5, bạn có thể nhìn thấy cảnh tượng này.... Bay phấp phới bên cạnh quốc kỳ Canada, là một lá cờ màu xanh dương, với bông sen hồng và những dòng chữ trắng. Đó là là cờ mừng ngày Pháp Luân Đại Pháp thế giới.... Tại sao giới chức Canada lại tôn vinh lá cờ mang thông điệp Chân - Thiện - Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp đến như vậy? Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về điều này.