Trong nhịp sống hiện đại, nhiều người chúng ta bị cuốn vào những guồng quay bận rộn, để rồi có một ngày kia tự thương xót hỏi lại chính mình: Cuộc sống phải chăng vô nghĩa quá?! Chúng ta đang sống vì điều gì? Ngày mai chúng ta sẽ phải sống ra sao? Khi câu trả lời cho những thắc mắc còn mơ hồ, thì nhiều người cảm thấy mất phương hướng cho cuộc đời phía trước.

Bạn Nguyễn Thị Thúy Hằng đã từng trải qua cảm giác đó; cho đến một ngày, cô gái đang là sinh viên Đại học Nha Trang tìm thấy phương hướng cuộc đời từ môn tu luyện mang tên Pháp Luân Đại Pháp, hay còn gọi là Pháp Luân Công.