Có con là niềm mong mỏi của nhiều người. Nhưng hiện nay, những trường hợp vô sinh, hiếm muộn ngày càng phổ biến. Chị Hằng cũng là một trong những người bị hiếm muộn. 8 năm trời thử đủ các cách mà vẫn không được. May mắn với cơ duyên tu luyện Phật Pháp đã giúp chị có con trở lại.

Lời Cảm Ân số 21 là câu chuyện chị Trần Hằng (sinh năm 1982, sống tại thành phố Hải Dương) sau 8 năm đã có con trở lại nhờ tu luyện Phật Pháp).