Người mẹ hạnh phúc của nghệ sĩ Tùng Lâm là câu chuyện về gia đình cô Vương Thị Thọ và chú Nguyễn Thế Tuấn ở Thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Số điện thoại của cô Vương Thị Thọ: 0383743889.