Làm nghề biển vất vả và rất cần sức khỏe, nên lần gặp nạn vào năm 2018 tưởng như đã khiến anh Lê Quang Văn (55 tuổi, quê gốc ở Quảng Ngãi) phải bỏ nghề. Nhưng đúng là trong họa có phúc…lần gặp nạn đó lại giúp anh Văn có thể gặp được Phật Pháp và bước trên một hành trình mới của cuộc đời.