Bạn Tú chia sẻ: Đối với mình thì tiền mất rồi từ từ làm cũng được, nhưng mà giá trị đaọ đức và lòng tốt thì rất khó có thể mua được bằng tiền. Nếu như là trước đây thì mình không có hành xử như vậy được đâu, vì lúc đó con người của mình rất là tự tư và tự lợi luôn luôn đặt lợi ích của mình lên hàng đầu.

Nhưng mà sau khi học Pháp Luân Đại Pháp và hành xử theo nguyên lý Chân Thiện Nhẫn mình đã học được cách xem nhẹ vật chất và biết suy nghĩ cho người khác trước. Khi gặp khó khăn và mâu thuẫn trong cuộc sống thì mình xử lý rất nhẹ nhàng và thoải mái.