36 năm đằng đẵng chịu sự giày vò của bệnh tật, nếu không phải tự mình trải nghiệm thì anh Công cũng không tin trên đời này còn có phép màu.

Lời Cảm Ân số 17 là câu chuyện của anh Nguyễn Doãn Công trải qua 36 năm bệnh tật, cơ thể kiệt quệ nhưng đã hồi sinh kỳ diệu nhờ Phật Pháp.